NEA ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Σας ενημερωνουμε πως η ΝΕΑ ιστοσελίδα του Ι.Ν. Παντοκράτορος Πατρών είναι πλεόν διαθέσιμη. Η παρούσα ιστοσελίδα θα παραμείνει ως έχει χωρίς όμως να ενημερώνεται. Εντός ορισμένου χρόνου και αφού πρώτα ολοκληρωθεί ομαλά η μεταφορά όλου του περιεχομένου στην ΝΕΑ ιστοσελίδα, τότε και θα αφαιρεθεί. Ενδέχεται να προκύψουν μίκρα τεχνικά θέματα το προσεχή διάστημα.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Κατηχητικά Σχολεία

Λειτουργούν για παιδιά Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου:
10:00-11:00 π.μ. κάθε Σάββατο στον Ιερό Ναό Παντοκράτορος

Φωτογραφικό υλικό από τα κατηχητικά της ενορίας και από την εκμάθηση Η/Υ όπου στην ενορία πραγματοποιούνται Δωρεάν μαθήματα υπό την αιγίδα της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

 

Ορθόδοξη Κατήχηση

Ορθόδοξη Κατήχηση είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας για την πίστη μας. Όλοι οι Χριστιανοί πρέπει να γνωρίζουμε, για να γίνουμε συνειδητοί Χριστιανοί και να ευαρεστήσουμε τον Θεό.

  • Εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή (Ιωάν. 14,6)
  • Γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσι υμάς (Ιωάν. 8,32)
  • Στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, ας εδιδάχθητε είτε διά λόγου είτε δι΄ επιστολής ημών (2 Θεσσαλ. 2,15)

Αλήθεια είναι ο Χριστός, η Εκκλησία Του και το Ευαγγέλιό Του και παραμένει Μυστήριο θαυμαστό που δε γνωρίζεται από το φτωχό μυαλό των ανθρώπων αλλά αποκαλύπτεται από το Πνεύμα του Θεού το Άγιο στους πιστούς και φίλους Του, που τον αναζητούν με ταπείνωση, μετάνοια, προσευχή και αγάπη.

Σύμβολο της Πίστεως

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτωρα, ποιητήν ουρανού και γης, ορτατών τε πάντων και αοράτων.

Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων.

Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω πατρί, δι’ ου τα πάντα εγένετο.

Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.

Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα και ταφέντα.

Και αναστάντα την τρίτην ημέραν κατά τας Γραφάς.

Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.

Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος.

Εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον, το Ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών.

Εις μίαν αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν.

Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών.

Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Αμήν.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ To Σάββατο 16 Μαίου έγινε η τελευταία συναντηση για την Νέα...
π. Περικλής Ρίπισης
17 Μάιος 2015
Διαβάστε περισσότερα...

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014
ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014   ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΓΙΝΕ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ...
π. Περικλής Ρίπισης
12 Οκτώβριος 2013
Διαβάστε περισσότερα...

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Ι.Ν.ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ:ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Ι.Ν.ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ:ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ...
π. Περικλής Ρίπισης
12 Οκτώβριος 2013
Διαβάστε περισσότερα...

ΣΤΙΓΜΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ

ΣΤΙΓΜΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ
ΣΤΙΓΜΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ Αλλη μία κατηχητική χρονιά έφτασε στο τελος και μέσα...
π. Περικλής Ρίπισης
11 Ιούνιος 2013
Διαβάστε περισσότερα...

ΛΗΞΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013

ΛΗΞΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013
ΛΗΞΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013 Το Σάββατο 1 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε η λήξη της Κατηχητικής χρονιάς
των...
π. Περικλής Ρίπισης
01 Ιούνιος 2013
Διαβάστε περισσότερα...

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ Ι.Ν.ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ Ι.Ν.ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ Ι.Ν.ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ   ΤΗΝ...
Ιερός Ναός Παντοκράτορος Πατρών
25 Μάιος 2013
Διαβάστε περισσότερα...

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 19-1-2013

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 19-1-2013
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 19-1-2013    ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ...
Ιερός Ναός Παντοκράτορος Πατρών
20 Ιανουάριος 2013
Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 19-1-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 19-1-2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ     ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ...
π. Περικλής Ρίπισης
17 Ιανουάριος 2013
Διαβάστε περισσότερα...

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ.κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ  κ.κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ.κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ
κ.κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ   ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ...
π. Περικλής Ρίπισης
30 Δεκέμβριος 2012
Διαβάστε περισσότερα...


Αριθμός Επισκεπτών

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 2272029