NEA ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Σας ενημερωνουμε πως η ΝΕΑ ιστοσελίδα του Ι.Ν. Παντοκράτορος Πατρών είναι πλεόν διαθέσιμη. Η παρούσα ιστοσελίδα θα παραμείνει ως έχει χωρίς όμως να ενημερώνεται. Εντός ορισμένου χρόνου και αφού πρώτα ολοκληρωθεί ομαλά η μεταφορά όλου του περιεχομένου στην ΝΕΑ ιστοσελίδα, τότε και θα αφαιρεθεί. Ενδέχεται να προκύψουν μίκρα τεχνικά θέματα το προσεχή διάστημα.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Ὠδὴ α'.Ἦχος πλ. δ'.


              Σταυρὸν χαράξας Μωσῆς,ἐπ' εὐθείας ῥάβδῳ,τὴν

              Ἐρυθρὰν διέτεμε, τῷ Ἰσραὴλ πεζεύσαντι· τὴν δὲ

              ἐπιστρεπτικῶς,Φαραὼ τοῖς ἅρμασι κροτήσας 

              ἥνωσεν,ἐπ' εὔρους διαγράψας,τό ἀήττητονὅπλον·

              διὸ Χριστῷ ᾄσωμεν,τῷ Θεῷ ἡμῶν, ὅτι δεδόξασται.


Ὠδὴ γ'.


         Ῥάβδοςεἰς τύπον, τοῦ μυστηρίου, παραλαμβάνεται·

         τῷ βλαστῷ γὰρ προκρίνει τὸν ἱερέα· τῇ στειρευούσῃ

    δὲ πρῴην,Ἐκκλησίᾳ νῦν ἐξήνθησε, ξύλονΣταυροῦ,εiκράτος καὶ στερέωμα.


Ὠδὴ δ'.


  Εἰσακήκοα Κύριε, τῆς οἰκονομίας Σου τὸ μυστήριον,

    κατενόησα τὰ ἔργα Σου, καὶ ἐδόξασά Σου τὴν Θεότητα.


Ὠδὴ ε'.


      Ὦ τρισμακάριστον Ξύλον! ἐν ᾧ ἐτάθη Χριστός,

       ο Βασιλεὺςκαὶ Κύριος· δι' οὗ πέπτωκεν ὁ ξύλῳ

       ἀπατήσας, τῷ ἐνσοὶ δελεασθείς, Θεῷ τῷ προσπαγέντι 

        σαρκί, τῷ παρέχοντι, τὴνεἰρήνην ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.   


Ὠδὴ ς'.


Νοτίουθηρὸς ἐν σπλάγχνοις, παλάμας Ἰωνᾶς,

 σταυροειδῶςδιεκπετάσας, τὸ σωτήριον πάθος,

   προδιετύπου σαφῶς· ὅθεν τριήμερος ἐκδύς, τὴν

       ὑπερκόσμιον Ἀνάστασιν, ὑπεζωγράφησε, τοῦ σαρκὶ

  προσπαγέντοςΧριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ τριημέρω

                   ἐγέρσειτὸν κόσμον φωτίσαντος.                                   


Ὠδὴ ζ'.

 

                 

Ἔκνοον πρόσταγμα τυράννου δυσσεβοῦς, λαοὺς         

ἐκλόνησε,πνέον ἀπειλῆς, καὶ δυσφημίας θεοστυγοῦς·

 ὅμως Τρεῖς Παῖδας, οὐκ ἐδειμάτωσε, θυμὸς θηριώδης,

   οὐ πῦρ βρόμιον· ἀλλ' ἀντηχοῦντι, δροσοβόλῳ πνεύματι,

  πυρὶ συνόντες ἔψαλλον· Ὁ ὑπερύμνητος, τῶν πατέρων

  καὶ ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.                                         

                                         

Ὠδὴ η'. 


Αἰνοῦμεν,εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον.


Εὐλογεῖτε Παῖδες, τῆς Τριάδος ἰσάριθμοι, δημιουργὸν

Πατέρα Θεόν· ὑμνεῖτε, τὸν συγκαταβάντα Λόγον, καὶ 

τὸ πῦρ εἰς δρόσον μεταποιήσαντα· καὶ ὑπερυψοῦτε, 

      τὸ πᾶσι ζωὴν παρέχον, Πνεῦμα πανάγιον εἰς τοὺ αἰῶνας.


Ὠδὴ θ'


       Μυστικὸςεἶ Θεοτόκε παράδεισος,ἀγεωργήτως  

       βλαστήσασα Χριστόν, ὑφ' οὗ τὸ τοῦ Σταυροῦ,

       ζωηφόρον εν γῇ,πεφυτούργηται  δένδρον·

       δι' οὗ νῦν ὑψουμένου,προσκυνοῦντες Αὐτόν,

      Σὲ μεγαλύνομεν. 

                                                                                                     Ἄλλη


 Ὁ διὰ βρώσεως τοῦ ξύλου τω γένει προσγενόμενος

        θάνατος,διὰ Σταυροῦ κατήργηται σήμερον· τῆς γὰρ

        προμήτορος ἡ παγγενής, κατάρα διαλέλυται,τῷ βλαστῷ

        τῆς ἁγνῆς Θεομήτορος·ἣν πᾶσαι αἱ δυνάμεις,τῶν

        οὐρανῶν μεγαλύνουσιν.

                                                                                                                                

Ανακοινώσεις - Θεολογικά κείμενα


Αριθμός Επισκεπτών

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 2308144