NEA ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Σας ενημερωνουμε πως η ΝΕΑ ιστοσελίδα του Ι.Ν. Παντοκράτορος Πατρών είναι πλεόν διαθέσιμη. Η παρούσα ιστοσελίδα θα παραμείνει ως έχει χωρίς όμως να ενημερώνεται. Εντός ορισμένου χρόνου και αφού πρώτα ολοκληρωθεί ομαλά η μεταφορά όλου του περιεχομένου στην ΝΕΑ ιστοσελίδα, τότε και θα αφαιρεθεί. Ενδέχεται να προκύψουν μίκρα τεχνικά θέματα το προσεχή διάστημα.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 Ο Προφήτης Ηλίας

 

Έζησε γύρω στα 816 π.χ. και προφήτευσε είκοσι πέντε χρόνια.Καταγόταν από την φυλή του Ααρών και από την πόλη Θέσβη, η οποία είχε δοθεί από τον Θεό στους ιερείς.

Ήταν ζηλωτής και με την προσευχή του έκανε πολλά θαύματα.Όταν ο Χριστός μετεμορφώθη στο Όρος Θαβώρ, ήταν εκεί παρών μαζί με τον Μωΰσή. "Και ιδού δύο άνδρες συνελάλουν αυτώ, οίτινες ήταν Μωυσής και Ηλίας, οι οφθέντες εν δόξη έλεγον την έξοδον αυτού,ήν έμελλε πληρούν εν Ιερουσαλήμ"(Λουκ. θ,30-31).

Ο προφήτης Ηλίας ήταν ζηλωτής και πυρίπνους. Είχε ζἠλο Θεού "κατ΄επίγνωσιν",διότι υπάρχει και ζήλος χωρίς επιγνωση,ο οποίος δημιουργεί μεγάλα προβληματα στο Σώμα της Εκκλησίας και γενικώτερα της κοινωνίας.

Ο αληθινός ζήλος είναι αυτός που συνδέεται με την πνευματική ζωή και τον εσωτερικό αγώνα που κάνει ο άνθρωπος για να καθαρθεί από τα πάθη, να συναντήσει το Θεό και να αποκτήσει κοινωνία μαζί Του.

Αυτή η διδασκαλία φαίνεται καθαρά στα πατερικά κείμενα και στην Ορθόδοξη υμνογραφία. Στο πρώτο κάθισμα της Λιτής του Εσπερινού της Εορτής του προφήτη Ηλία ψάλλουμε: "Ηλίας ο ζηλωτής και των παθων αυτοκράτωρ.....ούτος γαρ εν σώματι άγγελος και άσαρκος άνθρωπος δέδεικται τοις κατορθώμασιν...."

Ο αληθινός ζηλωτής είναι εκείνος που μπορεί να κυβερνά τα πάθη του και όχι αυτός που άγεται και φέρεται από αυτά.Αυτός που με τα πνευματικά του κατορθώματα έχει γίνει εφάμιλλος των αγίων αγγέλων και, ενώ ζη στην γή, πολιτεύεται στον Ουρανό. Είναι άγγελος με σωμα και άνθρωπος  χωρίς σαρκα,δηλαδή χωρίς το σαρκικό φρόνημα.Τι σημαίνει σαρκικό φρόνη μας το εξηγεί ο Απ.Παύλος στην Α! προς Κορινθίους επιστολή του. "Έτι γαρ σαρκικοί εστε.όπου γαρ υμίν ζήλος(=ζήλεια) και έρις,ουχί σαρκικοί εστε και κατά άνθρωπον περιπατείτε"( Α! Κορ.γ,3 ) Ζήλεια, διχόνοιες, θυμοί και καγαύδες δεν μπορούν να έχουν σχέσει με τον Θεό, διότι ο Θεός είναι Αγάπη, είναι θεός της ειρήνης.

Ο προφήτης Ηλίας , ζώντας στην εποχή και το πνεύμα της Π.Δ., εφόνευσε όπως είναι γνωστό τους ιερείς της αυσχύνης.Ο Θεός όμως του έδωσε να καταλάβει ότι έκανε λάθος με το παράδειγμα του δυνατού αέρα ,του σεισμού και της φωτιάς και της λεπτής αύρας, λέγοντάς του ότι ο Θεός δεν ευρίσκεται στον άνεμο  η στον σεισμό και την φωτιά αλλά "Εν τη φωνή της λεπτής αύρας"ότι δηλαδή δεν αγαπά την βία, αλλά την ηρεμία, την ειρήνη και την πραότητα (Γ!, Βασιλ.11-12).

Ο φανατισμός δεν μπορεί να έχει σχέση με τους Ορθοδόξους Χριστιανούς,  ούτε με τον πραγματικό ζήλο για τον Θεό.ο φανατισμός επικρατεί στις θρησκείες και της οργανώσεις ανθρωποκεντρικού χαραχτήρα, που δημιουργούν κλιμα φανατισμού και πόλωσης, για να δημιουργούν και να διατηρούν οπαδούς. Η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία, με την ένοια τωνανθρωποκεντρικών θρησκειών,αλλά Εκκλησία.

Είναι αποκάλυψη του Θεού και όχι ανακάλυψη του ανθρώπου.Δεν έχει οπαδούς, αλλά μέλη,τα οποία είναι όλοι "οι βεβαπτισμένοι  και βεβαιόπισοι"στο όνομα της Αγίας Τριάδος.

Όταν ο Προφήτης Ηλίας ολιγοψύχησε βλέποντας πολύ κόσμο να τρέχει πίσω απο τον ψεύτικο Θεό Βάαλ και νόμισε ότι είναι μόνος αυτός πάνω στη γή λάτρης και Προφήτης του αληθινού Θεού, ο Θεός του αποκάλυψε ότι υπάρχουν επτά χιλιάδες άνδρες που δεν προσκύνησαν τον Βάαλ, αλλά παρέμειναν πιστοί στον Θεό των Πατέρων τους.Επομένως χρειάζεται πάντοτε ψυχραιμία και απόλυτη εμπιστοσήνη στο Θεό.

Αληθινοί ζηλωτἐς είναι αυτοί που συνδυάζουν, όπως ο Προφήτης Ηλίας,τον ζήλο και την αγάπη προς τον Θεό με την προσευχή και την ησυχασική ζωή. Αυτοί που αποφεύγουν τις ακρότητες, αφού βιώνουν την ταπείνωση του Χριστού, την πραότητα και την εσωτερική ειρήνη.Αυτοί που αισθάνονται πραγματικά και αληθινά την παρουσία του Θεού "εν φωνή της λεπτής αύρας"

Αμήν 

π.Γερβάσιος Χριστοδουλόπουλος

Ανακοινώσεις - Ομιλίες


Αριθμός Επισκεπτών

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 2421800