NEA ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Σας ενημερωνουμε πως η ΝΕΑ ιστοσελίδα του Ι.Ν. Παντοκράτορος Πατρών είναι πλεόν διαθέσιμη. Η παρούσα ιστοσελίδα θα παραμείνει ως έχει χωρίς όμως να ενημερώνεται. Εντός ορισμένου χρόνου και αφού πρώτα ολοκληρωθεί ομαλά η μεταφορά όλου του περιεχομένου στην ΝΕΑ ιστοσελίδα, τότε και θα αφαιρεθεί. Ενδέχεται να προκύψουν μίκρα τεχνικά θέματα το προσεχή διάστημα.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Εάν η σημερινή ημέρα της χριστιανικής πίστεώς μας,αγαπητοί μου χριστιανοί, αποτελεί για την πιστεύουσα χριστιανική καρδίαν, κεφάλαιο βαθυτάτης κατανύξεως.

Εάν ρίγη ιεράς συγκινήσεως και δέους κάθε Μεγάλη Παρασκευή,καταλαμβάνουν ολόκληρο την ύπαρξή μας, μπροστά στον Εσταυρωμένο Θεό και Σωτήρα μας, και σήμερα με δάκρυα πόνου και συντριβής θα κλίνουμε τα γόνατά μας και θα προσκυνήσουμε ευλαβικά τον ματωμένο Σταυρό.

Διότι δεν είναι το σάλπισμα της αγάπης,το οποίο θα ακούσουμε όπως κάθε χρόνο από το ζωηφόρο ξύλο.Δεν είναι μόνο παρήγορο το μήνυμα που βγαίνει από τον Σταυρό,ότι το μεσότοιχο του Φραγμού και της έχθρας διαλύθηκε και δεν είμαστε πλέον παιδιά της κατάρας,αλλά παιδιά υιοθετημένα από τον ίδιο τον Χριστό.

Είναι συγχρόνως ο ματωμένος Σταυρός φωνή θεϊκού ελέγχου προς τον αλληλοσπαρασόμενο χριστιανικό κόσμο ."Χάριν τίνος απέθανεν"; και ποια είναι η καινούργια κτίση την οποίαν κηθηγίασε με το Πανάγιο Αίμα του Χριστου;Ποία η αξία της προόδου και των επιδόσεων του σημερινού πολιτισμού για τον οποίο καυχάται η ανθρωπότης,όταν το βάθος αυτού του πολιτισμού δεν είναι το φως το χριστιανικό,δεν είναι η Βασιλεία του Θεού, αλλά η κυριαρχία του σκότους και της αμαρτίας;

Πόσο λίγο αγάπησαν οι άνθρωποι το κήρυγμα του Σταυρού ,είκοσι ένα αιώνες πέρασαν από την ημέρα εκείνη που έλαβε χώρα η υπέρτατη θυσία του ενανθρωπήσαντος Θεού για ένα και μόνο σκοπό , για την λύτρωση και την σωτηρία του πεπτωκότος ανθρώπου.

Πράγματι, είναι γεγονός χωρίς αμφιβολία, η μεγαλύτερη εκδήλωση Αγάπης του Θεού προς τον αμαρτωλό είναι ο Σταυρός.

Πάνω σ’ αυτό το καταραμένο ξύλο Σταυρώθηκε ο Χριστός και με το πανάγιό Του αίμα αγίασε το καταραμένο ξύλο και το έκανε αγιασμένο. Με τον Σταυρό ανακαίνισε «την εν σκότει πεπλανημένη και νεκρωμένη ανθρωπότητα».

«Ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν τον μονογενή έδωκεν» Έχουμε λοιπόν επάνω στο Σταυρό την μεγάλη υπόθεση της Θεϊκής ΑΓΑΠΗΣ προς τον αμαρτωλό άνθρωπο. Είναι το πρώτο διάγγελμα το οποίον αντηχεί από τον Σταυρό του Χριστού. Διάγγελμα αιώνιο,διάγγελμα Αγάπης, διάγγελμα συναδέλφωσης όλων των ανθρώπων σε παγκόσμια κλίμακα.

Και βγαίνει αυτό το διάγγελμα συναδέλφωσης όλων των λαών του κόσμου από την αποστολική ρήση «ουκ ένι Ιουδαίος,ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος, ουδέ ελεύθερος,ουκ άρσεν και θήλυ.Πάντες γαρ υμείς εστέ».Αυτή είναι η βασική αλήθεια της νέας πίστεως Η ΑΓΑΠΗ θεμελιωμένη επάνω στον Σταυρό άνθρωπος είναι πλασμένος από τον Θεό να αγαπάει .Μέσα στον κόσμο της αγάπης βρίσκει η ψυχή το πραγματικός της είναι. Το μίσος, ο φθόνος, και η κακία είναι διαστροφή του αγνού και αγίου ψυχικού περιεχομένου.Είναι υποδούλωση της ψυχής στον διάβολο, στην πηγή του κακού, στην πηγή του σκότους. Η δουλεία της ψυχής στον διάβολο, εξαχρειώνει την θεία εικόνα του ανθρώπου, τον αποκρίνει από την πηγή του φωτός, από τον ουράνιο κόσμο του πνεύματος και τον καθηλώνει στην ύλη. Χωρίς την Σταυρωμένη Αγάπη αντιλαμβάνεσθε αδελφοί μου, ότι δεν μπορούμε να φέρουμε αξίως κανένας το όνομα του χριστιανού τελευταία εντολή που άφησε ο Χριστός στους μαθητές του προ της Σταυρικής του θυσίας, ήταν η εντολή της Αγάπης.

«Εντολήν καινήν δίδωμι υμίν, ίνα αγαπάτε αλήλους».Για της αγάπης ο άνθρωπος μεταβάλλεται, ανακαινίζεται, γίνεται πράγματι άγγελος.

Με την αγάπη ο Χριστιανός γίνεται φωτιά και φως και φωτίζει το σκοτάδι. Η Αγάπη όταν γίνεται πράξη μέσα στην καθημερινή μας ζωή γίνεται παραμυθία για τους ολιγόψυχους, γίνεται τροφή για τους πεινασμένους, θαλπωρή για τους γυμνούς, βακτηρία για τους τυφλούς,»Γίνεται τοις πάσι τα πάντα ίνα πάντας σώσει.»Προς όλους μας σήμερα απευθύνεται ο Σταυρός του Χριστού και μας καλεί να τον αγαπήσουμε.

Ας ακούσουμε και το δεύτερο άγγελμα αγαπητοί μου αδελφοί. Σαν συνέπεια της κατάρας των πρωτοπλάστων δόθηκε στον άνθρωπο ο πόνος σαν βαριά κληρονομιά. Κάθε ηλικία έχει της δικές της δοκιμασίες.

Ποιος μπορεί να ισχυρισθεί ότι δεν ένοιωσε ποτέ την θλίψη, τον πόνο, να χτυπάει την πόρτα της καρδιά του; Και πόσες φορές δεν ακούγονται τα λόγια εκείνα τα οποία ο Χριστός προ του Σταυρικού Του θανάτου , «ει δυνατόν εστί, παρελθέτω το ποτήριον τούτο απ’ εμού»

Να όμως ο Σταυρός του Χριστού αγιάζει τον πόνο. Ο πόνος πια δεν είναι κεφάλαιο απογνώσεως.

Αντίθετα είναι προνόμιο ανωτέρων υπάρξεων. Είναι η βάση και η προϋπόθεση για κάθε μεγαλουργία. Μέσα στον πόνο και την θλίψη προβάλλουν οι δυνατοί χαραχτήρες. Η δοκιμασία είναι η χρυσή γέφυρα που μας πλησιάζει προς τον Θεό. Η Θλίψη λέγει ο Απ. Παύλος   «Υπομονή κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμήν , η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπίς ου καταισχύνη»

Ο ίδιος ο Κύριος δια του Σταυρικού θανάτου, έχει προσφέρει την έμπρακτο μαρτυρία. ότι μόνο διά του πόνου .δια του Σταυρού, πραγματοποιείται η Αληθινή λύτρωση.

Αγαπητοί μου αδελφοί

Τούτο είναι το βαθύτερο νόημα εκείνων,το οποίο θέλει να εμπνεύσει σε μας η σημερινή επέτειος του θανάτου του κατ’ εξοχή δικαίου του οποίου η αιώνια θυσία χάρη της λυτρώσεως της ανθρωπότητος, θα αποτελεί την τιμιωτέραν πάντοτε πηγή εμπνεύσεως, για όσους αγωνίζονται υπέρ της επικρατήσεως των υψηλών αρχών, όσους ο θάνατος καθηγίασε.

Μην αμφιβάλλετε ότι οι αρχές αυτές τις οποίες ως ουράνια σαλπίσματα έφερε η αμαρτωλή γη ο Σταυρός θα επικρατήσουν στον κόσμο.

Το αίμα του Χριστού επάνω στον Σταυρό δεν χύθηκε εις μάτην. Και αν σήμερα από τις αμαρτίες μας οργιάζει το κακό, και τείνει να σβήσει ολοσχερώς η Αγάπη από τις σχέσεις Θεού και ανθρώπων και οι σχέσεις αγάπης ανθρώπου προς συνάνθρωπο, δεν μπορεί παρά να επιπλεύσουν οι δυνάμεις του φωτός και να επικρατήσει τέλος το πνεύμα της Αγάπης και της δικαιοσύνης. Και η δια του Σταυρικού θανάτου Κυρίου εγκαινιασθείσα ειρήνη επί της γης να αποβεί πραγματικό κτήμα της δοκιμαζομένης ανθρωπότητος .Αμήν.

 

 

 

Ανακοινώσεις - Ομιλίες


Αριθμός Επισκεπτών

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 2424506