NEA ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Σας ενημερωνουμε πως η ΝΕΑ ιστοσελίδα του Ι.Ν. Παντοκράτορος Πατρών είναι πλεόν διαθέσιμη. Η παρούσα ιστοσελίδα θα παραμείνει ως έχει χωρίς όμως να ενημερώνεται. Εντός ορισμένου χρόνου και αφού πρώτα ολοκληρωθεί ομαλά η μεταφορά όλου του περιεχομένου στην ΝΕΑ ιστοσελίδα, τότε και θα αφαιρεθεί. Ενδέχεται να προκύψουν μίκρα τεχνικά θέματα το προσεχή διάστημα.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

23 Ἰουλίου 2017

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα από την προς Ρωμαίους επιστολή του αποστόλου Παύλου αναφέρεται σ' ένα διαχρονικό ποιμαντικό ζήτημα αυτό της συμπεριφοράς και της ενότητας των μελών της Εκκλησίας του Χριστού. Ως μέλη της εκκλησίας με κεφαλή τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος και δια του μυστηρίου του χρίσματος λαμβάνουμε τη δωρεά των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Αγωνιζόμαστε πνευματικά ανάλογα με τις δυνάμεις μας ο καθένας κατά των παθών και με τη συνειδητή μετοχή μας στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, όλοι μαζί ως ένα σώμα με κεφαλή το Χριστό .Ιδιαιτέρως στο μυστήριο της θείας Ευχαριστίας κοινωνούμε από κοινού το πανάχραντο Σώμα και Αίμα του Κυρίου, ο οποίος με την Ενανθρώπησή του, το Σταυρικό Θάνατο και ένδοξο Ανάσταση Του και Ανάληψη Του καθεζόμενος εκ δεξιών του Θεού Πατρός μας δίνει τη δυνατότητα να γινόμαστε μέτοχοι της θεότητάς Του, προγευόμενοι την Αιώνιο Δόξα και Ζωή στην ουράνιο βασιλεία. Σ' αυτό τον πνευματικό μας αγώνα και συμμετοχή μας στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας δεν έχουμε όλοι τον ίδιο βαθμό πνευματικής ωριμότητας, αλλά ανάλογα με τις δυνατότητες και τα χαρίσματα που μας έχει δωρίσει το Άγιο Πνεύμα πορευόμαστε στον πνευματικό μας αγώνα δεχόμενοι τη θεία χάρη σύμφωνα με τις προσπάθειες μας και προθυμία και όσο επιτρέπει το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίζει. Έτσι, διαμορφώνεται κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε ομαδοποιούνται οι πιστοί σε δύο μερίδες στους δυνατούς και τους αδυνάτους. Οι δυνατοί χαρακτηρίζονται για το ζήλο τους στην συμμετοχή τους στη λατρεία της εκκλησίας καθώς και στην ένθερμο δραστηριότητα τους στις υπόλοιπες εκδηλώσεις που φανερώνουν τη βαθειά πίστη προς το Θεό και υπακοή στις εντολές του Ευαγγελίου και στην παράδοση της εκκλησίας. Οι δε αδύνατοι διακρίνονται για τη χλιαρή, ράθυμη εκδήλωση της πίστης τους προς το Θεό και τις εντολές Του, καθώς και τη χαλαρή στάση τους στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ένταξή τους στην εκκλησία ως πιστά μέλη στο όνομα του Χριστού. Αυτές οι τάσεις άρχισαν να διαφαίνονται από την εποχή του απόστολου Παύλου στην εκκλησία της Ρώμης, όπου οι δυνατοί ,δηλαδή οι θερμοί στην πίστη χριστιανοί της Ρώμης δυσανασχετούσαν, ειρωνευόντουσαν και κατέκριναν τους αδυνάτους δηλαδή τους νωθρούς και απρόθυμους προς πνευματική εργασία πιστούς. Υπήρχε ο κίνδυνος να διασαλευθεί η ενότητα του σώματος της εκκλησίας της Ρώμης.

Αλλά και σήμερα ,δυστυχώς πολλές φορές υπάρχει αυτός ο άτυπος διαχωρισμός των δυνατών, αυτών που θεωρούν εαυτούς τους πιο πνευματικά ώριμους λόγω της ενεργότερης μετοχής τους στο εκκλησιαστικό γίγνεσθαι καθώς και της έντονης λατρευτικής και μυστηριακής τους συμμετοχής στις ακολουθίες της Εκκλησίας σε σχέση με τους αδυνάτους, αυτούς δηλαδή που τους χαρακτηρίζουν πνευματικά νωθρούς και χαλαρούς στη μετοχή τους στη λατρευτική και πνευματική ζωή. Ενοχλούνται με την χαλαρότητα και χλιαρότητα των αδυνάτων, τους κατακρίνουν για τη στάση τους αυτή. Μερικές φορές θεωρούν τους εαυτούς τους πιο γνήσιους ομολογητές της ορθοδόξου πίστεως από τους υπόλοιπους πιστούς, με κίνδυνο δημιουργίας σχίσματος και διαχωρισμού του πληρώματος της Εκκλησίας. Σ' αυτό το ποιμαντικό πρόβλημα ο απόστολος Παύλος μας νουθετεί με το να είναι η συμπεριφορά όσων είναι πιο συνειδητά μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας επιεικής και να δείχνουν ανοχή και κατανόηση στις αδυναμίες των πιστών που είναι λιγότερο πνευματικά πρόθυμοι να εργασθούν για τη σωτηρία του πλησίον τους και του εαυτού τους στον Αμπελώνα του Κυρίου. Μας συμβουλεύει ο απόστολος των εθνών με ανεκτικότητα να αντιμετωπίζουμε τις αδυναμίες των πνευματικά ασθενών αδελφών μας και να επωμιζόμαστε αγόγγυστα και με προθυμία τα πνευματικά βάρη τους και τις ελλείψεις τους. Με την υπομονή προς τα ολισθήματα των αδελφών μας, την ανοχή μας στις συμπεριφορές που μας ενοχλούν και κυρίως με την ενθάρρυνση και στήριξη στον πνευματικό αγώνα όσων αδελφών μας συναισθανόμενοι τις αστοχίες τους στην πνευματική τους πορεία να τους παρακινούμε να προσέρχονται συνειδητά στο μυστήριο της ιεράς εξομολόγησης και με την κατάλληλη καθοδήγηση από τον πνευματικό, προσερχόμενοι στο μυστήριο της θείας ευχαριστίας από κοινού όλοι ως ένα σώμα θα πορευόμαστε στην προς Θεό άνωθεν πορεία μας με τελικό σκοπό την κατά χάριν θεωσή μας. Παράδειγμα και πρότυπο μας πρέπει να είναι ο Ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ο οποίος είναι οικτίρμων απέναντί μας και φιλάνθρωπος παρά την αμαρτωλότητα μας.Aλλά και το παράδειγμα των αγίων της εκκλησίας μας οφείλουμε να ακολουθούμε όπου τους διέκρινε το ταπεινό φρόνημα και η αγάπη και στοργή τους για τους αμαρτωλούς στους οποίους φερόντουσαν με διάκριση στηλιτεύοντας μόνο την αμαρτία. Να έχουμε πάντοτε κατά νου ότι στην εκκλησία δεν αγωνίζεται καθένας για τη δική του μόνο σωτηρία, αλλά όλοι μαζί ως μία κοινότητα πορευόμαστε τη δύσκολη πνευματική μας ανάβαση προς την κατά χάριν κοινωνία μας με τον Τριαδικό Θεό.

Η χάρις του Αγίου Πνεύματος, δια των πρεσβειών των Αγίων να μας ενισχύει με υπομονή και πνεύμα συγχώρεσης και ανοχής παραβλέποντας ο καθένας μας τις αδυναμίες και να συμπληρώνει τις ελλείψεις του άλλου, ώστε όλοι μαζί ως ένα Σώμα Χριστού να δοξάζουμε με τα λόγια και τα έργα μας το Θεό συμπορευόμενοι προς τη σωτηρία μας.

 

Ι.Μ.Παροναξίας

Ανακοινώσεις - Ευαγγέλια


Αριθμός Επισκεπτών

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 2347964